Обавештавамо грађане Петровца на Млави који су остварили своја пензионерска права да, уколико имају проблема са подношењем пријаве, се могу јавити у просторије Месне заједнице “Савремени дом” Петровац на Млави у вези помоћи око подношења пријаве за издавање картица за пензионере.

Подаци који су потребни за подношење пријаве су:

  • ЈМБГ
  • број контакт мобилног телефона
  • ЕМаил адреса

Месна заједница “Саврмени дом” се налази на адреси Српских владара 165 (у дворишту зграде општине)

На следећем линку можете погледати или преузети комплетно упутство за пријаву: УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ

Контакт телефони: 012 328 845 и 064 8679 940