Месна заједница “Савремени дом” Петровац на Млави

Српских владара бр 165 (двориште општине Петровац на Млави)

12300 Петровац на Млави

Телефон: +381 12 328 845

Телефон: +381 64 8679 940

Email: info@petrovac.rs

Web: https://www.petrovac.rs